Laila style=

Laila

President
Torfinn Fagerli style=

Torfinn Fagerli

Visepresident
Turid Blankenberg style=

Turid Blankenberg

Sekretær
Ottar Haugmoen style=

Ottar Haugmoen

Kasserer
Karl-Gustav Ellefsen style=

Karl-Gustav Ellefsen

Medlemsansvarlig